Quai Port Chatham 1754 1:96 - Ein LC-Kartonmodell von Shipyard